DONACIJA MJESNOJ ZAJEDNICI KOTORSKO

U ime prijateljskih odnosa danas je naša firma uruèila skroman poklon Mjesnoj zajednici u Kotorskom. S obzirom na njihovu iskazanu želju i potrebu za kopir aparatom odluèili smo da im isti i uruèimo kako bi im bio od pomoæi u svakodnevnom radu sa strankama i mještanima.  Uruèenju ove donacije prisustvovali su: potpredsjednik MZ  Mehmed  Trnjanin , èlan savjeta MZ  Zehrudin Deliæ  i sekretar MZ  Jasminka Krdžaliæ.